ŚWIAT POWINIEN BYĆ KOLOROWY !!!
Najwyższą jakość produkowanych przez Nas wyrobów poświadczają nasze Certyfikaty:
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji pigmentów nr WE 1488-CPR-0078/Z na zgodność z normą PN-EN 12878:2006/Ap1:2007 wydany przez ITB Warszawa w zakresie: "Pigmentów do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - czerwieni żelazowej, czerni żelazowej, żółcieni żelazowej, brązu żelazowego i zieleni chromowej".
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji plastyfikatora nr WE 1488-CPR-0077/Z na zgodność z normą PN-EN 934-2+A1:2012 wydany przez ITB Warszawa w zakresie: "Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.