ŚWIAT POWINIEN BYĆ KOLOROWY !!!
TECHNOLOGIA

• Nowoczesne zaplecze technologiczne zapewnia wysoką i stabilną jakość wyrobów.
• Konsekwentnie modernizujemy maszyny i urządzenia.
• Kontrolujemy bieżącą produkcję oraz prowadzimy badania związane z wdrożeniem nowych technologii i produktów.
• Utrzymujemy wymagane reżimy technologiczne wynikające z przyjętych do stosowania norm europejskich i warunków technicznych.
• Posiadamy Certyfikaty, Atesty Higieniczne PZH oraz Karty Charakterystyki na nasze wyroby.


W naszym laboratorium prowadzimy badania, w tym mi.in.:

• pH
• części wodorozpuszczalne
• przesiew na sicie 0,045 mm
• siła krycia pigmentów
• zgodność z wzorcem koloru
• odporności na UV

 
Test krycia wykonywany jest bardzo starannie, nie pozostawiając wątpliwości co do jakości pigmentu. Do badania koloru pigmentu, jego powtarzalności oraz zgodności z ustalonym wzorcem służy spektrofotometr X-RITE korygujący receptury wsadowe i pozwalający utrzymać stałość barwy. Spektrofotometr pozwala bardzo precyzyjnie ustalać kolor danej partii pigmentu oraz porównywać do obowiązującego wzorca. Pomiar koloru zapisywany jest w systemie komputerowym. Kolor badany jest w systemie CIE L*a*b*

 

 
Ocenę intensywności koloru sprawdzamy nie tylko w pełnym tonie, ale również w rozbiałach z bielą tytanową. Takie badanie daje możliwość poznania intensywności barwy.

 
Dzięki stałej trosce o badania, wdrożenia nowych produktów, stałą kontrolę jakości:

• działamy na rynku już 37 lat
• stale rozwijamy produkcję i dystrybucję
• istniejemy wyłącznie na bazie polskiego kapitału
• jako partnerzy współpracujemy z zagranicznymi producentami pigmentów
• udzielamy fachowych i wartościowych porad w zakresie aplikacji pigmentów