ŚWIAT POWINIEN BYĆ KOLOROWY !!!
IMPREGNAT BEZBARWNY FERROSIL
 
Impregnat „ferroSIL” jest kompozycją nowoczesnych środków chemicznych opartych na żywicach silikonowych z dodatkiem środków uszlachetniających.
„ferroSIL” jest wyrobem palnym i przy jego stosowaniu należy przestrzegać zasad przeciwpożarowych tak jak przy wyrobach lakierowych. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji.

 
DZIAŁANIE:

Impregnat ferroSIL zabezpiecza powierzchnie wyrobów betonowych, uszczelniając beton przed wnikaniem wody. Zwiększa wytrzymałość betonu, zmniejsza jego nasiąkliwość. Przedłuża żywotność zainmpregnowanych elementów, a w przypadku kolorowych betonów i tynków zapobiega wykwitom oraz ożywia barwę.


SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie do impregnowania winny być czyste oraz suche. Należy oczyścić je z luźnych elementów i w miarę możliwości odkurzyć. „ferroSIL” należy stosować bez rozcieńczenia nie można go mieszać z innymi produktami. Produkt nakładamy pędzlem lub pistoletem malarskim. Drugą warstwę impregnatu możemy nanieść po 24 godzinach. Po zakończeniu malowania narzędzia i naczynia możemy umyć w benzynie lakowej lub innym rozcieńczalniku. Wydajność 3-5 m2 z 1litra w zależności od impregnowanego materiału tj. od jego chłonności.

 
MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym pomieszczeniu z zachowaniem pełnej ochrony przeciwpożarowej. Chronić przed nadmiernym działaniem słońca. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu.


PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

• Wydajność - 3-5 m2 w zależności od chłonności podłoża
• Gęstość - ok. 1,0 g/cm3
• Lepkość wg Forda ø4 mm – 30 sek.
• Ciężar właściwy - 1,1 – 1,3 g/cm3
• Czas schnięcia - max. 3h, całkowity czas wysychania 24h

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji.
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH - HK/B/0123/06/2014
IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY „FERROBRUK”
 
Impregnat „ferroBRUK” jest kompozycją nowoczesnych środków chemicznych opartych na żywicach silikonowych połączonych z nieorganicznymi pigmentami żelazowymi.
„ferroBRUK” jest wyrobem palnym i przy jego stosowaniu należy przestrzegać zasad przeciwpożarowych tak jak przy wyrobach lakierowych. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji.

 
DZIAŁANIE:

Impregnat ferroBRUK jest to środek do koloryzującej impregnacji hydrofobizującej i odświeżania kolorów wszelkich wyrobów betonowych tj. płyt betonowych, posadzek, kostki brukowej, płyt chodnikowych, obrzeży i innych. Poprawia wybarwianie, likwiduje różnicę barwy wyrobów pochodzących z różnych partii, a także miejscowe wytarcia. Odświeża, wzmacnia i przywraca kolor wyrobów betonowych.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem intensywnie wymieszać. W trakcie malowania należy również mieszać, gdyż produkt ma tendencje do rozwarstwiania. W razie potrzeby stosować rozcieńczalnik - benzynę lakową. Powierznia do malowania musi być dokładnie oczyszczona i sucha. „ferroBRUK” nanosimy równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Odnowiona powierzchnia może być użytkowana po 24 godzinach. Następną warstwę impregnatu razie potrzeby należy nakładać po 3 godzinach. Do mycia przyrządów malarskich należy stosować benzynę lakową zachowując szczególną ostrożność i ogólne zasady przeciwpożarowe. Wydajność 3-5 m2 z 1litra w zależności od impregnowanego materiału tj. od jego chłonności.
MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym pomieszczeniu z zachowaniem pełnej ochrony przeciwpożarowej. Chronić przed nadmiernym działaniem słońca. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

• Głębokość impregnacji - 1,0 ± 0,4 %
• Wskaźnik szybkości wysychania - 13,8 ± 2,6 %
• Wskaźnik nasiąkliwości - 3,1 ± 0,7 %
• Wskaźnik nasiąkliwości po zanurzeniu w alkaliach - 9,2 ± 0,7 %
• Gęstość - ok. 1,0 g/cm3
• Lepkość wiskozymetrem Brookfielda typ A - 5350 mPas
• Czas wypływu kubkiem wypływowym ISO o średnicy otworu 3 mm - 51 ± 0,68 s
• pH - 6-7
• Czas schnięcia - max. 3h, całkowity czas wysychania 24h
• Wydajność - 3-5 m2 z 1 litra wyrobu w zależności od chłonności podłoża

Okres gwarancji: 24 miesięcy od daty produkcji.
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH – HK/B/0123/07/2014

 
CO PRZEMAWIA ZA STOSOWANIEM NASZYCH IMPREGNATÓW:

• impregnaty łatwo wnikają w głąb suchej struktury masy wyrobu betonowego lub tynku, zdecydowanie zmniejszają nasiąkliwość i zwiększają w ten sposób mrozoodporność,

• impregnaty nie tworzą zewnętrznej powłoki (jak farba), która z czasem może popękać, złuszczyć się lub ulec starciu podczas eksploatacji powierzchni dróg i chodników,

• w zależności od stopnia porowatości oraz użytego kruszywa impregnat penetruje kostkę brukową nawet do głębokości 7 mm. Oznacza to, że wprowadzony do struktury kostki pigment będzie trwale odświeżać kolor podczas procesu ścierania powierzchni kostki w trakcie wieloletniej eksploatacji.