ŚWIAT POWINIEN BYĆ KOLOROWY !!!
   Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. Potwierdzają to atesty higienicze wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
  Instytut przed wydaniem dokumentu zobowiązany jest do przebadania danego produktu pod względem jakości, składu chemicznego, właściwości mechanicznych itp. Dopiero po pozytywnym przejściu wielu testów i badań, wystawiany jest końcowy Atest Higieniczny PZH.
  Atest PZH jest jedną z najbardziej cenionych i zauważalnych rekomendacji świadczących o jakości i bezpieczeństwie danego produktu. Posiadanie takiego dokumentu wyróżnia firmę na tle konkurencji i stanowi o trosce firmy w zakresie bezpiecznego zaspokajania potrzeb klientów. Jeden Atest Higieniczny PZH dotyczy jednego materiału, wyrobu czy preparatu. Objęcie jednym atestem szeregu wyrobów, dopuszczalne jest wyłącznie w momencie, jeśli dane produkty nie różnią się zasadniczo składem materiałowym.

ATESTY:

Pigmenty żelazowe: B-92, BH, STB, RED-110, RED-120, RED-130, TP-303;  
żółcień D-110, żółcień D-960; BR-300, BR-350, BR-500, BR-600, BR-686; 
czerń K-400, SCHW-330

Atest
Pigmenty żelazowe: zieleń ZC
Atest
Pigmenty żelazowe: OCHRA
Atest
Farba akrylowa: FERROKRYL
Atest
Plastyfikator do betonu: FERROPLAST
Atest